Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Porteføljeforvaltning 2019/S 165-404897

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt om porteføljeforvaltning i form af køb og salg af danske realkredit- og statsobligationer for et samlet beløb på op til 10 000 000 000 DKK hidrørende fra en eller flere af Finansiel Stabilitets enheder, som defineret i punkt 1.1 i udkastet til kontrakt. Det initiale beløb til forvaltning estimeres af Finansiel Stabilitet at være ca. 3 000 000 000 DKK. Beløbet vil som udgangspunkt skulle indfases over 2 kvartaler. Finansiel Stabilitet kan dog ikke garantere det estimerede initiale beløb, ligesom Finansiel Stabilitet heller ikke i kontraktens løbetid kan garantere størrelsen af beløbet til forvaltning.

Læs mere
Ordregiver Finansiel Stabilitet
Annonceret 28-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-08-2019 kl. 10.00
Deadline 24-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404897-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse