Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 165-404894

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune planlægger at ombygge Tovshøjsskolen eksisterende lokaler i Gjellerup således at de kan finde anvendelse for Stensagerskolens ca. 350 elever. Stensagerskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. I dag er Stensagerskolen geografisk placeret på 2 adresser i Viby J. og i Højbjerg.

Udover skolen skal der etableres en daginstitution for 0-6 årige til børn med særlige behov, en specialtandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede rådgiverteams til at ansøge om at blive prækvalificeret. Ansøger skal sammensætte sit team således at samtlige kompetencer - også specialkompetencer med viden om brugerne og deres særlige behov - er repræsenteret. hos ansøger.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune - Magistraten for Børn & Unge
Deadline 23-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404894-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse