Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Engangsbleer 2019/S 165-404277

Kort beskrivelse

Ordregiver, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, ønsker, via nærværende udbud, tilbud på indkøb og levering af bleer til borgere i Københavns Kommune, der er bevilliget bleer efter § 112 i Lov om Social Service.

I 2018 var 6 660 borgere bevilliget bleer i Københavns Kommune, heraf 1 077 borgere i Socialforvaltningen og 5 583 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen
Annonceret 28-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-08-2019 kl. 10.00
Deadline 23-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404277-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse