Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 164-402002

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Region Nordjyllands indkøb af Procedurepakker indenfor specialeområderne Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi.

Udbuddet er opdelt i 20 delkontrakter.

Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling, hvor der prækvalificeres 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Høringsmaterialet består af Udbudsbetingelserne, Udkast til Kontrakt, Kontraktbilag 2 Kravspecifikation, Kontraktbilag 3 Tilbudsliste, Udbudsbilag 3 Samlet simpel pakkeindholdsoversigt, Udbudsbilag 4 Produktskitser.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402002-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Nordjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse