Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 164-401681

Kort beskrivelse

Dette spørgeskema beskriver rammerne for den indledende markedsundersøgelse for reduktion af drivhusgasser i Vejdirektoratets indkøb. Vejdirektoratet benytter CO2 som betegnelsen for CO2-ækvivalenter.

Formålet med den indledende markedsundersøgelse er derfor, at:

- informere markedsaktørerne om Vejdirektoratets påtænkte tiltag samt tidsplanerne herfor,

- opnå en dybere forståelse for markedet og markedets forskelligheder samt tilgang til at arbejde med reduktion af CO2 udledningen,

- tilpasse Vejdirektoratets udbudsmaterialer samt udbudsprocesser, således at det bliver mest muligt attraktivt for markedet at byde på opgaverne,

- sikre en klog omstilling, hvor CO2 reduktionen sker med respekt for kvalitet, tid og økonomi,

- sikre at kravene til reduktion af drivhusgasser i Vejdirektoratets indkøb bliver ambitiøse og markedskonforme.

Med spørgeskemaet tilsigter Vejdirektoratet at sikre ligebehandling af deltagerne i nærværende markedsundersøgelse.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401681-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse