Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering - Samarbejdsaftale - Forsøg med elektriske deleløbehjul

Aalborg Kommune ønsker at facilitere op mod 100 elektriske deleløbehjul i en 2-årig periode begyndende i efteråret 2019 på kommunale arealer. Der ønskes indgået aftale med én og kun én leverandør af en deleordning for elektriske løbehjul Aalborg.

De 100 elektriske løbehjul skal fungere som en forsøgsordning der evalueres i 2021, med henblik på at afgøre om ordningen skal fortsætte og i givet fald, i hvilket omfang.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-08-2019)
Titel Annoncering - Samarbejdsaftale - Forsøg med elektriske deleløbehjul
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune ønsker at facilitere op mod 100 elektriske deleløbehjul i en 2-årig periode begyndende i efteråret 2019 på kommunale arealer. Der ønskes indgået aftale med én og kun én leverandør af en deleordning for elektriske løbehjul Aalborg.

De 100 elektriske løbehjul skal fungere som en forsøgsordning der evalueres i 2021, med henblik på at afgøre om ordningen skal fortsætte og i givet fald, i hvilket omfang.
Deadline 21-09-2019 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Uddybning af tildelingskriterier Se udbudsdokument
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/537
Ordregiver Aalborg Kommune
Skønnet kontraktsum 0 DKK
Udvælgelseskriterier Skal levere 100 elektriske deleløbehjul, der overholder bestemmelserne i Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul” og Færdselsloven uden omkostning for Aalborg Kommune.
Skal tegne en ansvarsforsikring og holde den i kraft for alle løbehjul, der indgår i deleløbehjulsordningen. Herunder kan fremsende den benyttede løbehjuls-præmiekvittering, der viser at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft til brugeren af løbehjulet ved leje.
Skal leve op til Aalborg kommunes sociale klausuler: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/kontrol-af-sociale-klausuler
Skal overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning
Adresse Stigsborg Brygge 5 sal
9400
Nørresundby
CPV kode 34000000-7 - Transportudstyr og transporthjælpemidler
34420000-7 - Scootere og cykler med hjælpemotor
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Maria Q. H. Vestergaard
Kontakt E-mail: maria.vestergaard@aalborg.dk
Telefon: +45 99312329