Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2019/S 163-401340

Kort beskrivelse

Gribskov Kommune udbyder Særligt Tilrettelagt Uddannelse, STU i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 angår STU til unge med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med omfattende fysiske og/eller psykiske vanskeligheder til følge. Her forventer kommunen at indgå aftale med 3 til 5 leverandører,

- Delaftale 2 angår STU til unge med kognitive vanskeligheder og/eller generelle indlæringsvanskeligheder, ringe mestringsevne, ingen, mindre, eller i lettere grad fysiske funktionsnedsættelser. Her forventer kommunen at indgå aftale med 4 til 6 leverandører.

På begge delaftaler vil der blive indgået rammeaftaler, og opstart af kontrakterne vil være januar 2020.

Aktuelt har Gribskov Kommune 50 unge på påbegyndte STU-forløb, alle ved private leverandører. Kommunens forventede samlede udgifter i aftaleperioden er 55 000 000 DKK på 6 år.

Tryk her https://permalink.mercell.com/110756526.aspx

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Deadline 23-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401340-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter