Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 163-399726

Kort beskrivelse

Region Hovedstaden ønsker at afholde en dialog med markedet om regionens forestående udbud af strategisk partnerskab(er) vedrørende regionens renoveringspulje. Dialogen gennemføres for at sikre, at udbudsmaterialet bliver konformt med markedets muligheder, således at udbuddet kan tilrettelægges og gennemføres i en form, som dels svarer til forventninger og behov, der er hos bygherren, dels svarer til de muligheder, markedet kan tilbyde.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399726-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse