Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rengøring af lokaler 2019/S 162-398548

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter rengøringsservice på forventeligt 211 lokationer. Rengøringsservice skal udføres i daginstitutioner, skoler, SFO’er, haller/svømmehaller, klubber og tandklinikker. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

Rengøringsservice skal udføres i henhold til rengøringssystemet programmet rengøring. Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Udbuddet er opdelt i 23 delaftaler. De omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler fremgår af kontraktbilag 4 – Omfattede lokationer.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører.

Der gøres opmærksom på at ordregiver, ved magistraten for Børn og Unge, tillige loyalt indgår i Aarhus Kommunes kommende tværmagistrale udbud af rengøring. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at de af nærværende udbud omfattede kontrakter kan opsiges med det varsel, der fremgår af kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Børn og Unge, Aarhus Kommune
Deadline 20-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398548-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse