Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse 2019/S 160-395210

Kort beskrivelse

Energinet planlægger at udbyde miljøvurdering (VVM) for landanlæg til Thor Havmøllepark. Opgaven kommer til at omfatte udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for landanlægget for miljøemner med mulig væsentlig påvirkning af miljøet, inkl. visualiseringer og støjberegninger for stationsanlæg, samt tilhørende kommuneplantillæg og lokalplaner for stationsanlæg. Kabelanlægget skal føres i land enten nord for eller syd for Nissum Fjord og tilsluttes det eksisterende højspændingsnet ved Idomlund transformerstation ved Holstebro. Offentliggørelse af udbud er planlagt til efteråret 2019, og opstart af kontrakt forventes primo 2020.

Alle Energinets offentlige udbud kan ses på vores hjemmeside: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Læs mere
Ordregiver Energinet Eltransmission A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395210-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed