Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2019/S 159-392750

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner.

For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/

Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt.

Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Tryk her https://permalink.mercell.com/111818538.aspx

Læs mere
Ordregiver ARGO I/S
Deadline 16-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392750-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse