Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker 2019/S 175-427030

Kort beskrivelse

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, udbyder hermed bistand til gennemførsel af transportvaneundersøgelse samt øvrige interviewundersøgelser. Transportvaneundersøgelsen (forkortet TU) er en løbende kortlægning af danskernes transportadfærd. Undersøgelsen gennemføres 365 dage om året med personer over 6 år bosat i Danmark. Udbuddets omfatter udover hovedopgaven (transportvaneundersøgelsen) også mulighed for at afgive tilbud på øvrige interviewundersøgelser, og således er anskaffelsen opdelt i følgende 2 dele:

1) Transportvaneundersøgelsen;

2) Andre interviewundersøgelser (rammeaftalevilkår).

Kravene til ydelser i de enkelte dele samt disses indbyrdes afgrænsning, fremgår af udbudsmaterialets kravspecifikation. Begge dele af anskaffelsen tildeles én og samme tilbudsgiver, det vil sige den tilbudsgiver som afgiver det samlet set bedste tilbud, jfr. tildelingskriteriet. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Deadline 17-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427030-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (19-08-2019)

Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker 2019/S 158-390945

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390945-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, udbyder hermed bistand til gennemførsel af transportvaneundersøgelse samt øvrige interviewundersøgelser. Transportvaneundersøgelsen (forkortet TU) er en løbende kortlægning af danskernes transportadfærd. Undersøgelsen gennemføres 365 dage om året med personer over 6 år bosat i Danmark. Udbuddets omfatter udover hovedopgaven (transportvaneundersøgelsen) også mulighed for at afgive tilbud på øvrige interviewundersøgelser, og således er anskaffelsen opdelt i følgende 2 dele:

1) Transportvaneundersøgelsen;

2) Andre interviewundersøgelser (rammeaftalevilkår).

Kravene til ydelser i de enkelte dele samt disses indbyrdes afgrænsning, fremgår af udbudsmaterialets kravspecifikation. Begge dele af anskaffelsen tildeles én og samme tilbudsgiver, det vil sige den tilbudsgiver som afgiver det samlet set bedste tilbud, jfr. tildelingskriteriet. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Deadline 13-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390945-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse