Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 157-388188

Kort beskrivelse

Dette udbud vedrører udførelse af tømning af vejbrønde for Frederiksberg Kommune. Ydelsen består i tømning og rensning af vejbrønde, riste og dæksler, der er placeret langs veje, stier, pladser mv. Kommunen har pt ca. 6 700 vejbrønde, fordelt på 2 delaftaler, der skal tømmes en gang årligt. Geografisk delaftale 1 har ca. 4 000 vejbrønde og geografisk delaftale 2 har ca. 2 700 vejbrønde. Tømningen af vejbrøndene skal ske i et byområde hvorfor leverandøren i sin planlægning og opgaveløsning skal tage højde for udfordrende fremkommelighed og tage hensyn til borgere, trafik, parkerede biler, behov for afspærring samt andre forhold, der påvirker udførelsen af opgaven. Leverandørerne af ydelsen skal have påmonteret GPS sender, der registrerer udført arbejde, brøndenes tilstande og placering.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline 16-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388188-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse