Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Massespektrometer 2019/S 157-387856

Kort beskrivelse

Aalborg Universitet institut for byggeri og anlæg har behov for at købe Single Cell ISP-MS. Instrumentet skal være i stand til at kvantificere metalindholdet i encellede organismer i suspension - fx alger i søvand - og skal samtidig kunne kvantificere indholdet af metaller i opløsning. Hertil skal benyttes en såkaldt Single Ce/1 ICP-MS, som har et special-designet prøveintroduktionssystem og en meget høj dataopsamlingshastighed (100 000 datapunkter per sekund eller bedre). Der er pt kun en producent på markedet, der tilbyder sådan en løsning. Instrumentet skal have en høj følsomhed (atto gram, 10-18 g eller bedre), da det er væsentligt at kunne kvantificere eksempelvis tungmetaller, som typisk forekommer i lave koncentrationer i miljøprøver.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Universitet
Annonceret 16-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 16-08-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387856-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed