Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vintervedligeholdelse

De arkitekttegnede rækkehuse og etagehuse i Bernts Have er bygget i 1993. Bebyggelsen består af længehuse i to etager og punkthuse i tre etager. De 383 boliger bliver bundet sammen af store, grønne fællesare-aler og legepladser.

Bernts Have ønsker bistand med vintervedligeholdelse. Målsætning for snerydning og glatførebekæmpelse er at beboere, gæster og forbipasserende kan færdes sikkert og frem-kommeligt på veje, stier og gangareal efter snefald og frost. Endvidere at der ifm. snerydning og saltspredning tages mest muligt hensyn til be-plantning, jordbund og terræn.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.
I mail anføres i emnelinjen: Vintervedligeholdelse - Bernts Have

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-08-2019)
Titel Vintervedligeholdelse
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse De arkitekttegnede rækkehuse og etagehuse i Bernts Have er bygget i 1993. Bebyggelsen består af længehuse i to etager og punkthuse i tre etager. De 383 boliger bliver bundet sammen af store, grønne fællesare-aler og legepladser.

Bernts Have ønsker bistand med vintervedligeholdelse. Målsætning for snerydning og glatførebekæmpelse er at beboere, gæster og forbipasserende kan færdes sikkert og frem-kommeligt på veje, stier og gangareal efter snefald og frost. Endvidere at der ifm. snerydning og saltspredning tages mest muligt hensyn til be-plantning, jordbund og terræn.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.
I mail anføres i emnelinjen: Vintervedligeholdelse - Bernts Have
Deadline 18-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver Holbæk Boligselskab
Adresse Kløverstien 205
4300
Holbæk
CPV kode 90620000-9 - Snerydning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Preben Gramstrup
Kontakt E-mail: preben.gramstrup@fm3.dk
Telefon: +45 23202745