Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2020/S 010-020505

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 40 800 køre-plantimer om året med anvendelse af 12 kontraktbusser og minimum 2 reservebusser. Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser.

Læs mere
Ordregiver Midttrafik
Deadline 21-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:020505-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (19-12-2019)

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 245-604317

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604317-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 40 800 køre-plantimer om året med anvendelse af 12 kontraktbusser og minimum 2 reservebusser. Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser.

Læs mere
Ordregiver Midttrafik
Deadline 21-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604317-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed

Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (14-08-2019)

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 156-386243

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386243-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Midttrafik og Herning Kommune er ved at forberede genudbuddet af kontrakten vedr. Herning Bybusser. Der er truffet politisk beslutning om, at busserne i bybussystemet fremover skal være nulemissions busser, dvs. elbusser eller brintbusser. Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser.

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde afholder Midttrafik og Herning Kommune et fælles dialogmøde, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter får mulighed for at deltage. Dialogmødet afholdes den 10.9.2019, kl. 14:00 – 16:00 – Mødet afholdes i Herning. Oplysning om mødested fremsendes efter tilmelding, der skal ske til ordregivers kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen jsn@midttrafik.dk

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 3.9.2019.

Læs mere
Ordregiver Midttrafik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386243-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed