Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vintervedligeholdelse

Ladegårdsparken består af den fælles gårdkarré for Ladegårdsparken Øst og Ladegårdsparken Vest, med flere større grønne arealer samt park-, krat eller skovområder der omkranser hele bebyggelsen. Samlet er matrikelarealet på knap 60.000 m².

Ladegårdsparken ønsker bistand med vintervedligeholdelse. Målsætning for snerydning og glatførebekæmpelse er at beboere, gæster og forbipasserende kan færdes sikkert og frem-kommeligt på veje, stier og gangareal efter snefald og frost. Endvidere at der ifm. snerydning og saltspredning tages mest muligt hensyn til be-plantning, jordbund og terræn.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.

I mail anføres i emnelinjen: Vintervedligeholdelse - Ladegårdsparken

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-08-2019)
Titel Vintervedligeholdelse
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ladegårdsparken består af den fælles gårdkarré for Ladegårdsparken Øst og Ladegårdsparken Vest, med flere større grønne arealer samt park-, krat eller skovområder der omkranser hele bebyggelsen. Samlet er matrikelarealet på knap 60.000 m².

Ladegårdsparken ønsker bistand med vintervedligeholdelse. Målsætning for snerydning og glatførebekæmpelse er at beboere, gæster og forbipasserende kan færdes sikkert og frem-kommeligt på veje, stier og gangareal efter snefald og frost. Endvidere at der ifm. snerydning og saltspredning tages mest muligt hensyn til be-plantning, jordbund og terræn.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.

I mail anføres i emnelinjen: Vintervedligeholdelse - Ladegårdsparken
Annonceret 14-08-2019 kl. 08.00
Deadline 17-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver Holbæk Boligselskab, Afd 928-25 Ladegårdsparken
Adresse Kløverstien 205
4300
Holbæk
CPV kode 90620000-9 - Snerydning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Preben Gramstrup
Kontakt E-mail: preben.gramstrup@fm3.dk
Telefon: +45 23202745