Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Geologisk undersøgelse mhp. reetablering af stenrev ved Gilleleje

I forbindelse med projekt ”Stenrev ved Gilleleje Flak” ønskes en geologisk undersøgelse af områdets havbund mhp. udlægning af sten. Grundet tidligere tiders stenfiskeri, er mange af de huledannende nicher forsvundet i området, hvilket skal genoprettes.

GEUS og Orbicon har tidligere gennemført undersøgelser af Natura 2000-området ud fra Gilleleje og identificerede to lokaliteter som umiddelbart egnede til reetablering af stenrev. I nærværende projekt ønskes det, at forbedre det faglige grundlag ved geofysiske undersøgelser i de to områder og således understøtte stenudlægningsarbejdet.

Formålet med projektet er at vurdere havbundens stabilitet samt bæreevne og at lave detaljerede bathymetrikort. Det skal vurderes, om de to rev kan placeres på de foreslåede lokaliteter eller om det er mere hensigtsmæssigt andetsteds inden for det undersøgte område.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-08-2019)
Titel Geologisk undersøgelse mhp. reetablering af stenrev ved Gilleleje
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I forbindelse med projekt ”Stenrev ved Gilleleje Flak” ønskes en geologisk undersøgelse af områdets havbund mhp. udlægning af sten. Grundet tidligere tiders stenfiskeri, er mange af de huledannende nicher forsvundet i området, hvilket skal genoprettes.

GEUS og Orbicon har tidligere gennemført undersøgelser af Natura 2000-området ud fra Gilleleje og identificerede to lokaliteter som umiddelbart egnede til reetablering af stenrev. I nærværende projekt ønskes det, at forbedre det faglige grundlag ved geofysiske undersøgelser i de to områder og således understøtte stenudlægningsarbejdet.

Formålet med projektet er at vurdere havbundens stabilitet samt bæreevne og at lave detaljerede bathymetrikort. Det skal vurderes, om de to rev kan placeres på de foreslåede lokaliteter eller om det er mere hensigtsmæssigt andetsteds inden for det undersøgte område.
Deadline 10-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der tillægges mest betydning til kriterierne pris og kvalitet, mens kriteriet vedr. faglige kompetencer er af mindre betydning i den samlede vurdering.
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/geologisk-undersoegelse-mhp-reetablering-af-stenrev-ved-gilleleje/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense
CPV kode 90721100-8 - Beskyttelse af landskaber
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Lene Hartmann
Kontakt E-mail: lehje@mst.dk
Telefon: +45 20355527
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[20-08-2019 13:43:12]
Nye spørgsmål og svar

Åbn tidligere version 13-08-2019 Luk tidligere version 13-08-2019
Titel Geologisk undersøgelse mhp. reetablering af stenrev ved Gilleleje
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I forbindelse med projekt ”Stenrev ved Gilleleje Flak” ønskes en geologisk undersøgelse af områdets havbund mhp. udlægning af sten. Grundet tidligere tiders stenfiskeri, er mange af de huledannende nicher forsvundet i området, hvilket skal genoprettes.

GEUS og Orbicon har tidligere gennemført undersøgelser af Natura 2000-området ud fra Gilleleje og identificerede to lokaliteter som umiddelbart egnede til reetablering af stenrev. I nærværende projekt ønskes det, at forbedre det faglige grundlag ved geofysiske undersøgelser i de to områder og således understøtte stenudlægningsarbejdet.

Formålet med projektet er at vurdere havbundens stabilitet samt bæreevne og at lave detaljerede bathymetrikort. Det skal vurderes, om de to rev kan placeres på de foreslåede lokaliteter eller om det er mere hensigtsmæssigt andetsteds inden for det undersøgte område.
Deadline 10-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der tillægges mest betydning til kriterierne pris og kvalitet, mens kriteriet vedr. faglige kompetencer er af mindre betydning i den samlede vurdering.
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/geologisk-undersoegelse-mhp-reetablering-af-stenrev-ved-gilleleje-1/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense
CPV kode 90721100-8 - Beskyttelse af landskaber
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Lene Hartmann
Kontakt E-mail: lehje@mst.dk
Telefon: +45 20355527