Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektroniske målere 2019/S 155-383712

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fjernaflæste afregningsmålere til vand med tilhørende kommunikationsudstyr og fjernaflæste afregningsmålere til varme med tilhørende kommunikationsudstyr. Opgaven udbydes i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Fjernaflæste afregningsmålere til vand med tilhørende kommunikationsudstyr,

- Delaftale 2: Fjernaflæste afregningsmålere til varme med tilhørende kommunikationsudstyr.

Formålet med indgåelse af delaftalerne er at sikre leverance af fjernaflæste afregningsmålere til nye anlæg og vedligeholdelse af Ordregivers forsyningsanlæg.

Begge delaftaler på de udbudte ydelser udbydes som en 3-årig rammeaftale med option på forlængelse i yderligere 2 x 12 måneder.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

Læs mere
Ordregiver SERVIA A.m.b.a.
Deadline 09-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383712-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed