Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2019/S 173-422780

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb af rådgiverydelser i forbindelse med detailprojektering af nyt forbehandlings anlæg til Bjergmarken renseanlæg. Det gamle ristehus og tilhørende sand- og fedtfang er på nuværende tidspunkt udtjent og ikke tidssvarende længere. Der skal derfor opføres et nyt ristehus som er tidssvarende og fremtidssikret. Detailprojektering udføres på baggrund af vedlagte rapport for skitseprojektet, samt tilhørende bilag/oplysninger (Bilag 1 med underbilag til udbudsbetingelserne). Udformningen for ristehuset samt placering og antallet af maskiner er fastlagt ud fra et ønsket flow. Ordregiver skal i første fase fokusere på at detailprojektere nærværende ristehus, dernæst skal der udbydes i 3 fagentrepriser og 1 bygherreleverance, hvorefter rådgiver fører tilsyn og slutteligt står for aflevering og indhentning af dokumentation inkl. as-built-tegninger, datablade og CE-mærkning.

Læs mere
Ordregiver Fors A/S
Annonceret 09-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-09-2019 kl. 10.00
Deadline 20-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422780-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (13-08-2019)

Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2019/S 155-382569

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382569-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb rådgiverydelser i forbindelse med detailprojektering af nyt forbehandlings anlæg til Bjergmarken renseanlæg. Det gamle ristehus og tilhørende sand- og fedtfang er på nuværende tidspunkt udtjent og ikke tidssvarende længere. Der skal derfor opføres et nyt ristehus som er tidssvarende og fremtidssikret. Detailprojektering udføres på baggrund af vedlagte rapport for skitseprojektet, samt tilhørende bilag/oplysninger (Bilag 1 med underbilag til udbudsbetingelserne). Udformningen for ristehuset samt placering og antallet af maskiner er fastlagt ud fra et ønsket flow. Ordregiver skal i første fase fokusere på at detailprojektere nærværende ristehus, dernæst skal der udbydes i 3 fagentrepriser og 1 bygherreleverance, hvorefter rådgiver fører tilsyn og slutteligt står for aflevering og indhentning af dokumentation inkl. as-built-tegninger, datablade og CE-mærkning.

Læs mere
Ordregiver Fors A/S
Annonceret 13-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 13-08-2019 kl. 10.00
Deadline 11-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382569-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse