Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelsen af en rapport, som belyser forekomsten samt udvaskning af uorganiske samt organiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl.
Endvidere ønskes der, så vidt muligt, belyst, om nyttiggørelsen heraf i bygge-og anlægsarbejde kan føre til en uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet, herunder grundvandet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-08-2019)
Titel Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelsen af en rapport, som belyser forekomsten samt udvaskning af uorganiske samt organiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl.
Endvidere ønskes der, så vidt muligt, belyst, om nyttiggørelsen heraf i bygge-og anlægsarbejde kan føre til en uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet, herunder grundvandet.
Deadline 04-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/forekomst-og-udvaskning-af-problematiske-stoffer-fra-udvalgte-affaldsfraktioner-af-beton-og-tegl/
Ordregiver Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Cecilie Østerskov Madsen
Kontakt E-mail: ceoma@mst.dk
Telefon: +45 21745920
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[23-08-2019 15:48:16]
Udgivelsesdatoen for den endelige rapport af litteraturstudiet ”Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, herunder eternitplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet” ændres til 28. august 2019 (frem for 26. august som tidligere angivet i kravsspecifikationen). Derudover vil der komme en mindre justering af Tabel 4.4 i Bilag 4, som følge af sidste følgegruppemøde den 20. august 2019, hvor dette bliver uploadet på mandag den 26. august 2019. Disse to ændringer medføre dermed at tidsfristen bliver udsat 2 dage. Se venligst link til udbudsmateriale.
Tilbud skal dermed indleveres senest den 4. september 2019 kl. 12:00 pr. mail til ceoma@mst.dk, "Att.: Cecilie Østerskov Madsen".

Åbn tidligere version 12-08-2019 Luk tidligere version 12-08-2019
Titel Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelsen af en rapport, som belyser forekomsten samt udvaskning af uorganiske samt organiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl.
Endvidere ønskes der, så vidt muligt, belyst, om nyttiggørelsen heraf i bygge-og anlægsarbejde kan føre til en uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet, herunder grundvandet.
Deadline 02-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/forekomst-og-udvaskning-af-problematiske-stoffer-fra-udvalgte-affaldsfraktioner-af-beton-og-tegl/
Ordregiver Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Cecilie Østerskov Madsen
Kontakt E-mail: ceoma@mst.dk
Telefon: +45 21745920