Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelsen af en rapport, som belyser forekomsten samt udvaskning af uorganiske samt organiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl.
Endvidere ønskes der, så vidt muligt, belyst, om nyttiggørelsen heraf i bygge-og anlægsarbejde kan føre til en uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet, herunder grundvandet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-08-2019)
Titel Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelsen af en rapport, som belyser forekomsten samt udvaskning af uorganiske samt organiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl.
Endvidere ønskes der, så vidt muligt, belyst, om nyttiggørelsen heraf i bygge-og anlægsarbejde kan føre til en uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet, herunder grundvandet.
Deadline 02-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/forekomst-og-udvaskning-af-problematiske-stoffer-fra-udvalgte-affaldsfraktioner-af-beton-og-tegl/
Ordregiver Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Cecilie Østerskov Madsen
Kontakt E-mail: ceoma@mst.dk
Telefon: +45 21745920