Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2019/S 153-377298

Kort beskrivelse

Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings-, løsøre og entrepriseforsikring,

- Ansvarsforsikring, genbrugsplads,

- Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn,

- Motorkøretøjsforsikring,

- Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning,

- Kollektiv ulykkesforsikring, kommunalbestyrelsen,

- Rejseforsikring,

- Lystfartøjsforsikring,

- All-risk forsikring, kunst,

- Kommunal ledelsesansvarsforsikring,

- Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Furesø Kommune
Annonceret 09-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-08-2019 kl. 10.00
Deadline 24-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377298-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse