Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2019/S 153-377241

Kort beskrivelse

Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings-, løsøre og entrepriseforsikring,

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring,

- Forureningsansvar,

- Motorkøretøjsforsikring,

- Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning,

- Kollektiv ulykkesforsikring,

- Rejseforsikring,

- Bådforsikring,

- All-riskforsikring, kunst,

- Kommunal ledelsesansvarsforsikring,

- Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud,

- Patientforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Vordingborg Kommune
Annonceret 09-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-08-2019 kl. 10.00
Deadline 16-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377241-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse