Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning inden for markedsføring 2019/S 152-375163

Kort beskrivelse

Udenrigsministeriet ønsker at indgå en rammeaftale om kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialer til Udenrigsministeriet.

Rammeaftalen omfatter blandt andet strategisk intern og ekstern kommunikation samt kampagne- og kommunikationsaktiviteter. Analyse af målgrupper og evaluering af kommunikation med henblik på, at Udenrigsministeriet kan effektivisere sin kommunikationsindsats, herunder målrette kommunikationen og ressourcer bedre. Magasinproduktion, herunder magasinlayout, distribution, abonnementsstyring og annoncesalg. Ad hoc ydelser inden for design, opsætning, grafik og video- og podcastproduktion. Produktion og udarbejdelse af Danidas undervisningsmateriale tilknyttet Børnenes U-landskalender.

Rammeaftalen udbydes i 6 delaftaler. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med 3 leverandører efter kaskademodellen. Hver delaftale indgås for en 4-årig periode med forventet ikrafttrædelse 6.3.2020.

Læs mere
Ordregiver Udenrigsministeriet
Deadline 05-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375163-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse