Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ombygning af skibe 2019/S 148-364625

Kort beskrivelse

Miljø- og Fødevareministeriet har indkøbt to aluminiumsfartøjer af typen "Workboat Catamaran" fra engelsk flag. Fartøjerne skal ombygges til prøvetagningsfartøjer til brug i de danske farvande. Dette indebærer prøvetagning af vand, sediment og bundfauna i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVAVA) og Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EU’s havdirektiv).

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 02-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 02-08-2019 kl. 10.00
Deadline 10-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364625-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse