Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2019/S 148-364524

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse planlægger at udbyde en Konsulentrammeaftale vedr. rekrutteringsydelser. Rammeaftalen forventes at dække størstedelen af behovet på Forsvarsministeriets område for køb af ekstern gennemførelse og/eller rådgivning om rekruttering, herunder blandt andet indledende analyse, kompetenceprofil, udarbejdelse af stillingsopslag, annoncering via valgte platforme, kandidatsøgning/searchproces, håndtering og screening af kandidater, afholdelse af samtaler samt personlighedstest, afrapportering mv. En mindre del af behovet for køb af ekstern gennemførelse og/eller rådgivning vedr. rekrutteringsydelser, eksempelvis bistand til rekruttering på meget specialiserede områder, forventes ikke at være dækket af aftalen.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364524-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse