Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kortlægning, analyse og tilrettelæggelse af borgernære informationskampagner for at reducere affald i naturen og oplysningsindsatser om brug af plastik der fremmer genbrug og genanvendelse

På baggrund af den udgivne plastikhandlingsplan fra 2018 er det forventet at Miljøstyrelsen og herunder det nationale plastikvidenscenter udgiver informationskampagner for at sikre mindre henkastet affald. Dette følger af initiativ 10 i handlingsplanen.
Formålet med denne kortlægning, vurdering og en evt. analyse er at sikre fremtidige kampagner om henkastet affald, som opnår størst mulig effekt både i naturen og på adfærden hos befolkningen.
Det er forventet, at opgaven primært består af en kortlægning af tidligere analyser og kampagner for at undersøge, hvilken adfærd danskerne har med henkastet affald, hvilke effekter disse kampagner har haft, og hvad fokusområdet har været. Hvis der findes store videnshuller i denne kortlægning, er der indført en udvidelsesoption, så leverandør desuden kan udføre egne analyse for at dække større mangler. Slutligt skal opgaven ende med en vurdering af, hvor en eller fremtidige kampagner vil være mest effektfuld.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-08-2019)
Titel Kortlægning, analyse og tilrettelæggelse af borgernære informationskampagner for at reducere affald i naturen og oplysningsindsatser om brug af plastik der fremmer genbrug og genanvendelse
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse På baggrund af den udgivne plastikhandlingsplan fra 2018 er det forventet at Miljøstyrelsen og herunder det nationale plastikvidenscenter udgiver informationskampagner for at sikre mindre henkastet affald. Dette følger af initiativ 10 i handlingsplanen.
Formålet med denne kortlægning, vurdering og en evt. analyse er at sikre fremtidige kampagner om henkastet affald, som opnår størst mulig effekt både i naturen og på adfærden hos befolkningen.
Det er forventet, at opgaven primært består af en kortlægning af tidligere analyser og kampagner for at undersøge, hvilken adfærd danskerne har med henkastet affald, hvilke effekter disse kampagner har haft, og hvad fokusområdet har været. Hvis der findes store videnshuller i denne kortlægning, er der indført en udvidelsesoption, så leverandør desuden kan udføre egne analyse for at dække større mangler. Slutligt skal opgaven ende med en vurdering af, hvor en eller fremtidige kampagner vil være mest effektfuld.
Deadline 26-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511300-5 - Indsamling af henkastet affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Hveisel Djurhuus
Kontakt E-mail: trhdj@mst.dk
Telefon: +45 20415923
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[15-08-2019 11:19:52]
Der er i forbindelse med udbuddet modtaget spørgsmål. Disse er anonymiseret, samlet og besvaret i bilag 4 - Spørgsmål vedr. udbud på kortlægning, analyse og tilrettelæggelse.
[21-08-2019 08:59:47]
Der er blevet tilføjet et bilag 5, som indeholder nye spørgsmål og svar vedr. udbuddet.

Åbn tidligere version 15-08-2019 Luk tidligere version 15-08-2019
Titel Kortlægning, analyse og tilrettelæggelse af borgernære informationskampagner for at reducere affald i naturen og oplysningsindsatser om brug af plastik der fremmer genbrug og genanvendelse
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse På baggrund af den udgivne plastikhandlingsplan fra 2018 er det forventet at Miljøstyrelsen og herunder det nationale plastikvidenscenter udgiver informationskampagner for at sikre mindre henkastet affald. Dette følger af initiativ 10 i handlingsplanen.
Formålet med denne kortlægning, vurdering og en evt. analyse er at sikre fremtidige kampagner om henkastet affald, som opnår størst mulig effekt både i naturen og på adfærden hos befolkningen.
Det er forventet, at opgaven primært består af en kortlægning af tidligere analyser og kampagner for at undersøge, hvilken adfærd danskerne har med henkastet affald, hvilke effekter disse kampagner har haft, og hvad fokusområdet har været. Hvis der findes store videnshuller i denne kortlægning, er der indført en udvidelsesoption, så leverandør desuden kan udføre egne analyse for at dække større mangler. Slutligt skal opgaven ende med en vurdering af, hvor en eller fremtidige kampagner vil være mest effektfuld.
Deadline 26-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511300-5 - Indsamling af henkastet affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Hveisel Djurhuus
Kontakt E-mail: trhdj@mst.dk
Telefon: +45 20415923
Åbn tidligere version 01-08-2019 Luk tidligere version 01-08-2019
Titel Kortlægning, analyse og tilrettelæggelse af borgernære informationskampagner for at reducere affald i naturen og oplysningsindsatser om brug af plastik der fremmer genbrug og genanvendelse
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse På baggrund af den udgivne plastikhandlingsplan fra 2018 er det forventet at Miljøstyrelsen og herunder det nationale plastikvidenscenter udgiver informationskampagner for at sikre mindre henkastet affald. Dette følger af initiativ 10 i handlingsplanen.
Formålet med denne kortlægning, vurdering og en evt. analyse er at sikre fremtidige kampagner om henkastet affald, som opnår størst mulig effekt både i naturen og på adfærden hos befolkningen.
Det er forventet, at opgaven primært består af en kortlægning af tidligere analyser og kampagner for at undersøge, hvilken adfærd danskerne har med henkastet affald, hvilke effekter disse kampagner har haft, og hvad fokusområdet har været. Hvis der findes store videnshuller i denne kortlægning, er der indført en udvidelsesoption, så leverandør desuden kan udføre egne analyse for at dække større mangler. Slutligt skal opgaven ende med en vurdering af, hvor en eller fremtidige kampagner vil være mest effektfuld.
Deadline 26-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511300-5 - Indsamling af henkastet affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Hveisel Djurhuus
Kontakt E-mail: trhdj@mst.dk
Telefon: +45 20415923