Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vandmålere 2019/S 145-358432

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb af vandmålere samt fjernaflæsningssystem til disse. Fors Vand Holbæk A/S har besluttet at udskifte vandmålerne og etablere et samlet fjernaflæsningsnetværk til automatisk hjemtagning af timeværdier fra målerne. Udbuddet omfatter varer og ydelser:

1) Levering af nye batteridrevne, elektroniske vandmålere, jf. Bilag 1;

2) Etablering af komplet fjernaflæsningssystem for den samlede målerpark, med tilhørende data-behandlingssystem, jf. Bilag 1;

3) Hosting af det tilbudte fjernaflæsningssystem, jf. Bilag 1 Installation af vandmålerne vil blive udbudt i separat udbud.

Tidsplan for udrulningen og levering af målerne fremgår af Bilag 3 – Udførelsestidsplan.

Læs mere
Ordregiver Fors A/S
Deadline 26-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358432-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed