Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Scada eller tilsvarende system 2019/S 207-505809

Kort beskrivelse

Statens Serum Institut udbyder Rammeaftale 3 SCADA, inklusive 1 fagentreprise i forbindelse med opførelse af en veterinær beredskabsbygning. Ved tildeling af Rammeaftale 3 tildeles tilbudsgiveren ligeledes Fagentreprisekontrakt E11 Automatik. Det er en forudsætning for tildeling af Rammeaftale 3, at Tilbudsgiver kan levere den tilhørende fagentreprise.

Rammeaftalen omfatter arbejder i forbindelse med drift, udvikling og fejlfinding på SSI’s CTS og SCADA C/Q.

For rammeaftalen udgør selve Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB18 Forenklet) med de i Bilag 3 til Bilag A, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

For fagentreprise E11 Automatik udgør selve fagentreprisekontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Bilag 3 til Bilag B, anførte fravigelser, det samledeaftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af fagentreprisen.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Annonceret 25-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 25-10-2019 kl. 10.00
Deadline 20-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505809-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (30-07-2019)

Scada eller tilsvarende system 2019/S 145-357281

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357281-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Statens Serum Institut udbyder Rammeaftale 3 SCADA, inklusive 1 fagentreprise i forbindelse med opførelse af en veterinær beredskabsbygning. Ved tildeling af Rammeaftale 3 tildeles tilbudsgiveren ligeledes Fagentreprisekontrakt E11 AUTOMATIK. Det er en forudsætning for tildeling af Rammeaftale 3, at Tilbudsgiver kan levere den tilhørende fagentreprise.

Rammeaftalen omfatter arbejder i forbindelse med drift, udvikling og fejlfinding på SSI’s CTS og SCADA C/Q.

For rammeaftalen udgør selve Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB18 Forenklet) med de i Bilag 3 til Bilag A, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

For fagentreprise E11 AUTOMATIK udgør selve fagentreprisekontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Bilag 3 til Bilag B, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af fagentreprisen.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Annonceret 30-07-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 30-07-2019 kl. 10.00
Deadline 20-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357281-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse