Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 144-353656

Kort beskrivelse

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E06 Ventilation i forbindelse med opførsel af en 600 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 1 800 m2), der skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand. Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Ydelsen omfatter modtagelse af ventilationsaggregater og HEPA filtersystemer fra bygherreindkøb samt udførelse af ventilationsanlæg og lokalautomatik inkl. test og dokumentation. Ydelsen omfatter endvidere projekteringsydelser i henhold til bygningsdelsbeskrivelserne. Omfanget af Ydelsen er specificeret i Bilag 7 med underbilag.

Arbejderne skal opstarte den 4.12.2019 og udføres i overensstemmelse med Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelsen, med aflevering den 01.09.2020.

Den samlede økonomiske ramme for opførelsen af byggeriet inklusive bygherreleverancer mv. er 130 000 000 DKK.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 02-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353656-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse