Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 143-350933

Kort beskrivelse

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E04 lukning og aptering i forbindelse med opførsel af en 600 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 1 800 m2), der skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand (i det følgende benævnt Projektet). Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Ydelsen omfatter Murerarbejder, Tømrerarbejder, Blikkenslager- og tagarbejder, Gulvarbejder og Malerarbejder. Ydelsen omfatter endvidere projekteringsydelser i henhold til bygningsdelsbeskrivelserne. Omfanget af Ydelsen er specificeret i Bilag 7 med underbilag.

Arbejderne skal opstarte den 21.1.2020 og udføres i overensstemmelse med Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelserne, med aflevering den 01.09.2020.

Den samlede økonomiske ramme for opførelsen af byggeriet inklusive bygherreleverancer, inventar, udstyr mv. er 130 000 000 DKK.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 02-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350933-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse