Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2019/S 141-348590

Kort beskrivelse

FMI ønsker at indgå en rammeaftale om konsulentbistand angående våben- og elektroniksystemerne på Søværnets militære skibe. Leverandøren skal under rammeaftalen tilbyde konsulentbistand i form af én – og kun én – konsulent.

Konsulenten vil bl.a. skulle varetage følgende opgaver:

— Kommentering og kvalitetssikring af installationsdokumentation for skibenes våben- og elektroniksystemer, som er udarbejdet af FMI sagsbehandler.

— Selvstændig udarbejdelse af installationsdokumentation. I disse tilfælde vil en sagsbehandler i »Kapacitetsansvar Maritim (KAMA)« eller »Forsvarets Hovedværksteder (FH)« agere kontrollant

— Rådgivning af sagsbehandlere i FMI om mulige krav og forbedringer i forhold til dokumentation, så værkstederne kan gennemføre opgaverne egenhændigt ud fra givende retningslinjer.

— Støtte af værkstedslederne i forhold til produktionsforberedelse, herunder fremskaffelse og udarbejdelse af yderligere specifik dokumentation vedrørende kabelføringsveje, afdækning af afhængigheder, planlægning af arbejdsrækkefølge, m.v. vedrørende våben- og elektroniksystemerne.

— Udøvelse af kvalitetssikring af værkstedernes udførelse af det bestilte arbejde, herunder kontrol at værkstedernes egenkontrol og sikring af sporbarheden, eksempelvis i forhold til hvem der har udført og hvem der har kontrolmålt. I den forbindelse også indhentning af underskrevne monteringslister med præciseringer og ændringer af installationstegninger som følge af de faktiske forhold.

— Udøvelse af kontrol med, om installationerne udføres i overensstemmelse med installationsdokumentationen, og om der er den tiltænkte sammenhæng mellem enkeltsystemerne, så de interagerer med hinanden.

— Udarbejdelse af tegninger, skitser og fotos med as-built-tilføjelser, som dokumenterer detaljerne i installationerne til senere brug for vedligeholdelsestjenesten, Den type opgaver afsluttes med overdragelse af denne viden og »as-built« - dokumenter til FMI fagsagsbehandler ved et review-møde.

— Indføre rettelser og nye produktioner i FMI’s dokumentationsstyringssystemer.

— Støtte »Kapacitetsansvar Maritim (KAMA)« sagsbehandlere med udarbejdelse af skibsdokumentationen efter ny-installationer og modifikationer i spidsbelastningsperioder.

Den tilbudte konsulent skal være til rådighed for FMI, når der løbende bliver behov for forskellig bistand på lokationer i henholdsvis Frederikshavn, Korsør og i Ballerup. Konsulenten vil undertiden ligeledes kunne arbejde fra egen adresse.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline 20-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348590-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)