Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulenttjenesteydelser 2019/S 153-378310

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale på indkøb af højtspecialiserede konsulentydelser inden for sundhedsdata og -innovation. Sundhedsdata benyttes til understøttelse af en række innovations- og udviklingsopgaver. Det danske sundhedsvæsen er udfordret. Behovet for behandling er stigende samtidig med at mulighederne for udvidelse af behandlingskapaciteten er begrænset. Herudover ses et stigende antal multisyge kronikere. Der arbejdes derfor på at reducere efterspørgslen efter sundhedsydelser, ved at fange borgeren tidligt i forløbet og dermed undgå indlæggelser. Dette gøres bl.a. via omfattende dataanalyse og, som oftest afledt heraf, innovative projekter, der kan støtte op om den borgernære og præhospitale behandling. Der efterspørger således højtspecialiserede konsulentydelser der kan hjælpe med analyse og innovative projekter.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Deadline 26-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378310-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (24-07-2019)

Konsulenttjenesteydelser 2019/S 141-347495

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347495-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale på indkøb af højtspecialiserede konsulentydelser inden for sundhedsdata og -innovation. Sundhedsdata benyttes til understøttelse af en række innovations- og udviklingsopgaver. Det danske sundhedsvæsen er udfordret. Behovet for behandling er stigende samtidig med at mulighederne for udvidelse af behandlingskapaciteten er begrænset. Herudover ses et stigende antal multisyge kronikere. Der arbejdes derfor på at reducere efterspørgslen efter sundhedsydelser, ved at fange borgeren tidligt i forløbet og dermed undgå indlæggelser. Dette gøres bl.a. via omfattende dataanalyse og, som oftest afledt heraf, innovative projekter, der kan støtte op om den borgernære og præhospitale behandling. Der efterspørger således højtspecialiserede konsulentydelser der kan hjælpe med analyse og innovative projekter.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Deadline 21-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347495-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse