Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

System- og supporttjenester 2019/S 140-345878

Kort beskrivelse

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL nationalt i 2019. Økonomiaftalerne er første skridt i bestræbelserne på at understøtte borgerne i eget hjem. På længere sigt er det forventningen, at telemedicin anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning m.v. I forbindelse med implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden, er 29 kommuner og Region Hovedstaden enige om at etablere et treårigt samarbejde om service, support og logistik til understøttelse af telemedicinske tilbud med det formål i fællesskab at løfte de forpligtelser, som påhviler aftalens parter i den henseende (»Samarbejdsaftalen«). Samarbejdet er organiseret som et tværgående samarbejde med hjemmel i sundhedslovens § 78, stk. 3 og 7.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345878-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed