Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prækvalifikation vedr. nyt Skolehjem - TOTALENTREPRISE

Den Jydske Haandværkerskole ønsker at opføre et nyt skolehjem med ca. 100 sengepladser.
Bygge- og anlægsopgaven er en Totalentreprise.
Skolehjemmet skal opføres i forbindelse med de eksisterende bygninger beliggende i Hadsten.
Byggeriet forventes opstartet efteråret 2019 og afsluttet sommeren 2020.

Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af skolehjemmet primært indeholdende soveafsnit og fælleslokaler med samlet areal på ca. 2600 m² - fordelt på 4 etager incl. kælder samt dertilhørende udemiljøer. Herudover skal der etableres nye adgangsforhold og parkeringsplads.
Udbudsmaterialet forventes at bestå af et byggeprogram med tilhørende projektforslag, beskrivelse og diverse udbudsdokumenter.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-07-2019)
Titel Prækvalifikation vedr. nyt Skolehjem - TOTALENTREPRISE
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Den Jydske Haandværkerskole ønsker at opføre et nyt skolehjem med ca. 100 sengepladser.
Bygge- og anlægsopgaven er en Totalentreprise.
Skolehjemmet skal opføres i forbindelse med de eksisterende bygninger beliggende i Hadsten.
Byggeriet forventes opstartet efteråret 2019 og afsluttet sommeren 2020.

Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af skolehjemmet primært indeholdende soveafsnit og fælleslokaler med samlet areal på ca. 2600 m² - fordelt på 4 etager incl. kælder samt dertilhørende udemiljøer. Herudover skal der etableres nye adgangsforhold og parkeringsplads.
Udbudsmaterialet forventes at bestå af et byggeprogram med tilhørende projektforslag, beskrivelse og diverse udbudsdokumenter.
Deadline 14-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1. Kvalitet, teknik og ressourceforbrug, 40 %
2. Organisation og gennemførelse, 40 %
3. Pris / tilbudssum, 20 %
Ordregiver DEN JYDSKE HÅNDVÆRKERSKOLE // CVR:37709514
Udvælgelseskriterier Der er tale om et begrænset udbud, hvor ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere.
Ordregiver vil udvælge ansøgerne på baggrund af deres økonomiske og finansielle kapacitet samt deres tekniske kapacitet. Endvidere vil ordregiver efter en samlet vurdering udvælge de prækvalifikationsansøgere, der må antages at give den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

1. Præsentation af totalentreprenør
• Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon, e-mail samt kontaktperson.
• Kort præsentation af ansøgers virksomhed herunder ejerforhold, virksomhedstype og primære arbejdsområde. Præsentationen bør være på maksimalt være på 2 A4 sider - herunder om virksomheden indgår i et koncernforhold.
• Økonomiske nøgletal: omsætning, egenkapital, resultat før skat og soliditet for de seneste 3 år.
Økonomiske nøgletal skal være påtegnet af revisor.
• Erklæring fra virksomheden om at der ikke er sket væsentlige ændringer siden sidste regnskabsår.
• Medarbejderantal opdelt på fag-/funktionsgrupper for de seneste 3 år.

2. Udvalgte referencer for Totalentreprenøren, som dokumenterer erfaring med tilsvarende projekter gennemført inden for de seneste 3 år.
For hver reference oplyses kunde, aftaleform, byggeperiode fra kontrakt til aflevering, anlægssum, samarbejdspartnere, samt en kort beskrivelse af bygningen.
Der må højst afleveres 3 referencer for totalentreprenør.

3. Dokumentation for erfaring med at håndterer KS, udførelse, mangelfri aflevering og tidsstyring.
Adresse Ellemosevej 25
8370
Hadsten
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Michael Due
Kontakt E-mail: md@arneelkjaer.dk
Telefon: +45 20444756
Modtagers firmanavn Arne Elkjær A/S v/Michael Due (md@arneelkjaer.dk)
Adresse for modtagelse af tilbud Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V