Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse af slam 2019/S 139-342526

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på håndtering af slam, herunder afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Ordregivers renseanlæg, Middelfart, Nørre Aaby og Brenderup Renseanlæg. Som led i udbuddet ønsker Ordregiver tillige tilbud på følgende optioner: — Afhentning og bortskaffelse af B-slam,

— Afhentning og bortskaffelse af C-slam,

— Forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år.

Læs mere
Ordregiver MIddelfart Spildevand A/S
Deadline 28-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342526-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse