Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Projekt om forbrændt husdyrgødning

Litteraturstudie, der sammenfatter nuværende viden om forbrændt husdyrgødning, samt forbrændingsforsøg med relevante typer af husdyrgødning, der har undergået relevante procedurer forud for forbrænding, og analyse af relevante indholdsstoffer, herunder tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 19-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 19-07-2019)
Titel Projekt om forbrændt husdyrgødning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Litteraturstudie, der sammenfatter nuværende viden om forbrændt husdyrgødning, samt forbrændingsforsøg med relevante typer af husdyrgødning, der har undergået relevante procedurer forud for forbrænding, og analyse af relevante indholdsstoffer, herunder tungmetaller og miljøfremmede stoffer.
Deadline 18-08-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/projekt-om-forbraendt-husdyrgoedning/
Ordregiver Miljøstyrelsen Fyn
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90513300-9 - Affaldsforbrænding
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Toke Bang-Andreasen
Kontakt E-mail: tokba@mst.dk
Telefon: +45 22742967