Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejde 2019/S 135-330856

Kort beskrivelse

Hovedentreprisen omfatter renoveringsarbejder i bebyggelse opført i 1944 og består af 28 rækkehuse i gule mursten samt 82 kædehuse i røde mursten.

Renoveringsprojektet omfatter i hovedtræk følgende:

Røde rækkehuse:

- Udskiftning af tag, ovenlysvinduer og kviste,

- Omfugning af alle facader,

- Etablering af nyt stuegulv med isolering mod terræn i stueetage med undtagelse af dæk over kælder,

- Etablering af nye, behovsstyrede baderumsventilatorer,

- Udskiftning af 1- til 2-strengs varmeanlæg inkl. udskiftning af alle eksisterede radiatorer,

- Etablering af nye radiatorer under tagvinduer og i kviste på 1. sal samt i køkken.

Gule rækkehuse:

- Udskiftning af tagrender og nedløb,

- Tætning af ovenlys/skylights og hætter på tag,

- Udskiftning af plastikvinduer til træ/aluvinduer,

- Eftergang af vinduer og yderdøre, herunder tætningslister (de vinduer der ikke bliver skiftet),

- Udskiftning af 1- til 2-strengs varmeanlæg inkl. udskiftning af alle eksisterede radiatorer.

Læs mere
Ordregiver Søllerød Almene Boligselskab. Nærumhuse. Renovering
Deadline 23-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330856-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse