Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 134-329636

Kort beskrivelse

Udbuddet omhandler transport af affald fra genbrugsstationerne (inkl. ReUse) og Affalds-Center Aarhus, indsamling og transport af emballeret og uemballeret farligt affald samt tømning af olie og benzinudskillere.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
Deadline 27-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329636-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse