Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 133-325781

Kort beskrivelse

Opgaven vedrører opførelse af en ny svømmehal i totalentreprise på en storparcel beliggende mellem Vallensbæk Torvevej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsvej og Idræts Alle i Vallensbæk. Vallensbæk Kommune offentliggjorde den 20.5.2019 udbudsbekendtgørelse om totalentrepriseudbuddet for opførelsen af Vallensbæk Svømmehal.

Ved ansøgningsfristens udløb modtog Vallensbæk Kommune 3 ansøgninger om deltagelse i udbuddet, hvoraf én ansøgning blev vurderet ukonditionsmæssig. Som følge heraf vurderede Vallensbæk Kommune, at konkurrencen ville være utilstrækkelig og udbuddet skulle annulleres. Vallensbæk Kommune ønsker at holde en markedsdialog med relevante aktører for at afklare, hvilke eventuelle ændringer i udbudsmaterialet, som kan medføre en forøget interesse for udbuddet, inden et nyt udbud igangsættes, jf. uddybning nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Vallensbæk Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325781-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse