Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Formidling af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til formidling af ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører” med henblik på udvikling og implementering af formidlingstiltag, der sikrer udbredelse af projektet og dets resultater.

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i de danske kommuner.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne har indgået en samarbejdsaftale med SIRI, som er genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at udvikle og implementere formidlingstiltag, således at den viden der fremkommer i projektet kommer bredt ud til og bringes i anvendelse i kommunerne og projektets øvrige interessenter.

Opgaven består af tre dele:
- At kortlægge projektets interessenter
- At udvikle og implementere en online løsning for formidling af best practices fra projektet, således at alle interessenter kan tilgå viden om virksomme praksisser på en overskuelig og praksisanvendelig måde.
- At udvikle og implementere øvrige formidlingstiltag, der sikrer, at viden om særligt virksomme praksisser kommer ud til projektets brede interessentgruppe

Praktiske oplysninger
Beløbsrammen er: 800.000 kr. ekskl. moms. Der er således afsat 300.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021.

Projektperioden strækker sig fra 1.september 2019 til 31. december 2021.

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Spørgsmål til udbudsmaterialet og anmodninger om supplerende oplysninger skal være SIRI i hænde senest tirsdag den 20.august kl. 12.00. Henvendelser, der modtages efter denne frist, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmål og anmodninger om supplerende oplysninger skal sendes skriftligt pr. mail til mara@siri.dk og mdb@siri.dk. Spørgsmål vil så vidt mulig blive besvaret fra uge 31.

Svarene bliver lagt på UIMs hjemmeside.

Tilbud skal sendes elektronisk pr. mail til mara@siri.dk og mdb@siri.dk.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-07-2019)
Titel Formidling af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til formidling af ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører” med henblik på udvikling og implementering af formidlingstiltag, der sikrer udbredelse af projektet og dets resultater.

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i de danske kommuner.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne har indgået en samarbejdsaftale med SIRI, som er genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at udvikle og implementere formidlingstiltag, således at den viden der fremkommer i projektet kommer bredt ud til og bringes i anvendelse i kommunerne og projektets øvrige interessenter.

Opgaven består af tre dele:
- At kortlægge projektets interessenter
- At udvikle og implementere en online løsning for formidling af best practices fra projektet, således at alle interessenter kan tilgå viden om virksomme praksisser på en overskuelig og praksisanvendelig måde.
- At udvikle og implementere øvrige formidlingstiltag, der sikrer, at viden om særligt virksomme praksisser kommer ud til projektets brede interessentgruppe

Praktiske oplysninger
Beløbsrammen er: 800.000 kr. ekskl. moms. Der er således afsat 300.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021.

Projektperioden strækker sig fra 1.september 2019 til 31. december 2021.

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Spørgsmål til udbudsmaterialet og anmodninger om supplerende oplysninger skal være SIRI i hænde senest tirsdag den 20.august kl. 12.00. Henvendelser, der modtages efter denne frist, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmål og anmodninger om supplerende oplysninger skal sendes skriftligt pr. mail til mara@siri.dk og mdb@siri.dk. Spørgsmål vil så vidt mulig blive besvaret fra uge 31.

Svarene bliver lagt på UIMs hjemmeside.

Tilbud skal sendes elektronisk pr. mail til mara@siri.dk og mdb@siri.dk.
Deadline 27-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Velby
WWW: www.uim.dk
CPV kode 73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Maiken Rasmussen
Kontakt E-mail: mara@siri.dk
Telefon: +45 72142846