Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 131-320941

Kort beskrivelse

I forbindelse med flytning af Finanstilsynet til Strandgade 29 ønsker Bygningsstyrelsen at omdanne den nuværende indretninger med forskelligartede funktioner. Projektet udføres for Bygningsstyrelsen, som er bygherre og Finanstilsynet, som er lejer og bruger. Projektet udbydes som totalentreprise.

Projektet omfatter ombygning og indretning af Strandgade 29 til kontorformål.

Strandgade 29 er en vinkelbygning langs Strandgade og havnekaj i 5 etager og kælder, samt gårdrum. Opgaven omfatter ombygning og indretning af alle inkl. tekniske installationer, i alt ca. 8 472 m2 ekskl. kælder. Dele af de tekniske installationer foretages i kælderetagen. Herudover skal der foretages enkelte arbejder i gården.

Bygningen skal ud over arbejdspladser indeholde nødvendige fællesfunktioner i forhold til arbejdspladserne, herunder tekøkkener, printerrum og fælles ophold, foruden tekniske arealer.

Opgaven omfatter endvidere etablering af nye kviste i tag, samt tagbygning over elevator ny elevator.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline 30-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320941-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse