Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af bygninger med flere funktioner 2019/S 131-320873

Kort beskrivelse

Opgaven omhandler opførelse af nyt Demenscenter i Ølgod for Varde Kommune på i alt 3 020 kvm indeholdende et boligareal på 2 560 kvm bestående af 32 boliger af 80 kvm og 460 kvm serviceareal.

Arkitektonisk fremtræder bygningen, som en stor gård, hvor tagets form spiller en stor rolle i forståelsen af bygningen. Taget er udformet som et forskudt saddeltag, hvor tagrygningen klart definerer bygningens udtryk i landskabet. På taget brydes den langstrakte bygning af ovenlys, der lader lys komme ind i boliggangene.

Bygningen beklædes overalt med tegl på facader og tage, og tilbagetrukne partier beklædes med træ, mens ovenlys og inddækninger laves i indfarvet aluminium. Derved består bygningen af få enkelte bygningskomponenter, som giver en sammenhæng og skaber et stærkt visuelt udtryk.

Udearealerne behandles som en naturgrund med opholdsarealer, stier og store græsarealer. Imellem disse plantes mindre staudebede, buske og store træer.

Foran bygning etableres parkeringsarealer, stier og veje.

Læs mere
Ordregiver Varde Kommune
Deadline 12-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320873-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse