Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Eludstyr 2019/S 130-320420

Kort beskrivelse

TREFOR El-net A/S og El-Net Øst A/S (i det følgende benævnt ”Ordregiver”) inviterer hermed til udbud på 10/0,4 kV netstationer. Ordregiver udbyder 2 rammeaftaler omhandlende levering af 10/0,4 kV netstationer bestående af en samlet løsning indeholdende 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg, DSO (Distributions Styring og Overvågning), kabling og stationshus monteret med 10/0,4 kV transformer samt levering af 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg og DSO-tavler som komponenter til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Læs mere
Ordregiver TREFOR El-net A/S
Deadline 23-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320420-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Bornholm, Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed