Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 130-319363

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser på vegne af hele staten. Rammeaftalen er opdelt i tre (3) delaftaler. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen.

Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre er ligeledes parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
Deadline 26-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319363-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse