Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 130-319203

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer at udbyde en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Anlægget består af 7 fredede bygninger. Det forventes, at der skal ske en restaurering af 6 af disse bygninger, og at der skal opføres en ny bygning til bad- og omklædningsfaciliteter. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort medio september 2019, og der forventes indgået kontrakt primo 2020. Det forventes, at kontrakten skal indeholde rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt- og ingeniørydelser samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK i forbindelse med udførelsen. Totalrådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319203-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse