Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 130-318557

Kort beskrivelse

Det er Aarhus Kommunes opfattelse, at det ved brug af exoskeletter, som træningsredskab, er muligt at fremme borgerens sundhedstilstand og livskvalitet, hvis borgeren anvender exoskeletter som et træningsredskab i dagligdagen samt effektivisere kommunes drift. Det er Aarhus Kommunes vurdering, at der er potentiale for væsentlige besparelser for Aarhus Kommune oven i, at borgere med paraplegi får en væsentligt højere livskvalitet. Kommunen har derfor besluttet - på forsøgsordning - at tilbyde borgere, der lever op til nærmere fastsatte kriterier, muligheden for at bilve udvalgt til et exoskelet. I den forbindelse ønsker Aarhus Kommune at etablere et dynamisk indkøbssystem.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Center for Frihedsteknologi
Deadline 07-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318557-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse