Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 217-532520

Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet neden for i denne bekendtgørelse. Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 11-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2019 kl. 11.00
Deadline 18-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532520-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (28-10-2019)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 208-507491

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507491-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet neden for i denne bekendgørelse. Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I Forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 28-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-10-2019 kl. 11.00
Deadline 18-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507491-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (11-10-2019)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 197-478503

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478503-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet neden for i denne bekendgørelse. Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 11-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 11-10-2019 kl. 10.00
Deadline 18-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478503-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (04-10-2019)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 192-466414

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466414-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet neden for i denne bekendgørelse. Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I Forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 04-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 04-10-2019 kl. 10.00
Deadline 18-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466414-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (13-09-2019)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 177-430255

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430255-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet nedenfor i denne bekendgørelse. Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I Forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 13-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 13-09-2019 kl. 10.00
Deadline 10-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430255-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (09-07-2019)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 130-318252

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318252-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Denne forhåndsbekendtgørelse vedrører kommende udbud af 4 kontrakter (delaftaler) om udførelse af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Indholdet af delaftalerne er beskrevet senere i dene bekendtgørelse ligesom forventet dato for annoncering også er angivet. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. i Forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå i vægtningen:

- Leveringssikkerhed,

- Sortimentsbredde og –dybde,

- Service.

Bemærk endvidere at der primo august vil blive sendt bekendtgørelse om høring af sortimentslister.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 09-07-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-07-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318252-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse