Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsanalyse og kortlægning af engangsplastikprodukter og deres alternativer

EU har vedtaget et direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet engangsplastikdirektivet. Direktivets hovedformål er at begrænse mængden af affald, der ender i havet og i naturen til skade for flora og fauna og tager udgangspunkt i affaldsoptællinger på en række europæiske strande.

Dette projekt har derfor til formål at skabe klarhed over de markedsførte mængder, de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser samt miljøpåvirkningen af de produktalternativer, som kan blive relevante i forbindelse med et forbud. Det har desuden til formål ved brug af livscyklusvurdering (LCA) at belyse de bedste alternativer i produktkategorierne med henblik på at skabe et vidensgrundlag for implementering af engangsplastikdirektivet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-08-2019)
Titel Markedsanalyse og kortlægning af engangsplastikprodukter og deres alternativer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse EU har vedtaget et direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet engangsplastikdirektivet. Direktivets hovedformål er at begrænse mængden af affald, der ender i havet og i naturen til skade for flora og fauna og tager udgangspunkt i affaldsoptællinger på en række europæiske strande.

Dette projekt har derfor til formål at skabe klarhed over de markedsførte mængder, de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser samt miljøpåvirkningen af de produktalternativer, som kan blive relevante i forbindelse med et forbud. Det har desuden til formål ved brug af livscyklusvurdering (LCA) at belyse de bedste alternativer i produktkategorierne med henblik på at skabe et vidensgrundlag for implementering af engangsplastikdirektivet.
Deadline 15-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Skovby Jørgensen
Kontakt E-mail: jespj@mst.dk
Telefon: +45 20614220
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[30-07-2019 13:56:47]
Der er blevet lagt et bilag op, der indeholder svar på spørgsmål til udbuddet (Bilag 4).
[13-08-2019 13:49:40]
Bilag 5 er tilføjet med spørgsmål og svar.

Åbn tidligere version 30-07-2019 Luk tidligere version 30-07-2019
Titel Markedsanalyse og kortlægning af engangsplastikprodukter og deres alternativer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse EU har vedtaget et direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet engangsplastikdirektivet. Direktivets hovedformål er at begrænse mængden af affald, der ender i havet og i naturen til skade for flora og fauna og tager udgangspunkt i affaldsoptællinger på en række europæiske strande.

Dette projekt har derfor til formål at skabe klarhed over de markedsførte mængder, de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser samt miljøpåvirkningen af de produktalternativer, som kan blive relevante i forbindelse med et forbud. Det har desuden til formål ved brug af livscyklusvurdering (LCA) at belyse de bedste alternativer i produktkategorierne med henblik på at skabe et vidensgrundlag for implementering af engangsplastikdirektivet.
Deadline 15-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Skovby Jørgensen
Kontakt E-mail: jespj@mst.dk
Telefon: +45 20614220
Åbn tidligere version 09-07-2019 Luk tidligere version 09-07-2019
Titel Markedsanalyse og kortlægning af engangsplastikprodukter og deres alternativer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse EU har vedtaget et direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet engangsplastikdirektivet. Direktivets hovedformål er at begrænse mængden af affald, der ender i havet og i naturen til skade for flora og fauna og tager udgangspunkt i affaldsoptællinger på en række europæiske strande.

Dette projekt har derfor til formål at skabe klarhed over de markedsførte mængder, de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser samt miljøpåvirkningen af de produktalternativer, som kan blive relevante i forbindelse med et forbud. Det har desuden til formål ved brug af livscyklusvurdering (LCA) at belyse de bedste alternativer i produktkategorierne med henblik på at skabe et vidensgrundlag for implementering af engangsplastikdirektivet.
Deadline 15-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Skovby Jørgensen
Kontakt E-mail: jespj@mst.dk
Telefon: +45 20614220