Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvidet producentansvar på cigaretter og fiskeredskaber

Opgaven har til formål at etablere vidensgrundlag for markedsstørrelsen og implementeringsscenarier for producentansvar for cigaretter og fiskeredskaber samt at opstille operationelle modeller for, hvordan disse producentansvar kan etableres og organiseres i praksis. Både for materialeflow men også for de finansielle flows. Projektet skal munde ud i en rapport, som skal indeholde en række konkrete anbefalinger hertil. I denne forbindelse er det vigtigt at sikre proportionalitet, og at formålet med direktivet imødekommes, nemlig at skabe incitament til at producenterne tager ansvar for affaldsfasen af deres produkter. For fiskeredskaber er det samtidig vigtigt at belyse de økonomiske konsekvenser, herunder potentielle uforholdsmæssige byrder for små fiskere. Projektet har desuden til formål at inddrage relevante aktører og interessenter for at sikre, at der opstilles de mest realistiske og virkelighedssvarende scenarier for implementering.

Projektet skal munde ud i identificering af minimum to mulige organiseringsmodeller for det udvidede producentansvar på hhv. fiskeredsskaber og cigaretter. Modellerne skal være i overensstemmelse med de krav, der stilles i engangsplastikdirektivet, og tage hensyn til den nuværende danske organisering af affaldsområdet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 30-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 30-07-2019)
Titel Udvidet producentansvar på cigaretter og fiskeredskaber
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven har til formål at etablere vidensgrundlag for markedsstørrelsen og implementeringsscenarier for producentansvar for cigaretter og fiskeredskaber samt at opstille operationelle modeller for, hvordan disse producentansvar kan etableres og organiseres i praksis. Både for materialeflow men også for de finansielle flows. Projektet skal munde ud i en rapport, som skal indeholde en række konkrete anbefalinger hertil. I denne forbindelse er det vigtigt at sikre proportionalitet, og at formålet med direktivet imødekommes, nemlig at skabe incitament til at producenterne tager ansvar for affaldsfasen af deres produkter. For fiskeredskaber er det samtidig vigtigt at belyse de økonomiske konsekvenser, herunder potentielle uforholdsmæssige byrder for små fiskere. Projektet har desuden til formål at inddrage relevante aktører og interessenter for at sikre, at der opstilles de mest realistiske og virkelighedssvarende scenarier for implementering.

Projektet skal munde ud i identificering af minimum to mulige organiseringsmodeller for det udvidede producentansvar på hhv. fiskeredsskaber og cigaretter. Modellerne skal være i overensstemmelse med de krav, der stilles i engangsplastikdirektivet, og tage hensyn til den nuværende danske organisering af affaldsområdet.
Deadline 15-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Frederikke Madsen
Kontakt E-mail: frbma@mst.dk
Telefon: +45 21131451
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[30-07-2019 13:49:58]
Der er blevet lagt et bilag op ang. svar til modtagede spørgsmål om udbuddet (bilag 4).

Åbn tidligere version 09-07-2019 Luk tidligere version 09-07-2019
Titel Udvidet producentansvar på cigaretter og fiskeredskaber
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven har til formål at etablere vidensgrundlag for markedsstørrelsen og implementeringsscenarier for producentansvar for cigaretter og fiskeredskaber samt at opstille operationelle modeller for, hvordan disse producentansvar kan etableres og organiseres i praksis. Både for materialeflow men også for de finansielle flows. Projektet skal munde ud i en rapport, som skal indeholde en række konkrete anbefalinger hertil. I denne forbindelse er det vigtigt at sikre proportionalitet, og at formålet med direktivet imødekommes, nemlig at skabe incitament til at producenterne tager ansvar for affaldsfasen af deres produkter. For fiskeredskaber er det samtidig vigtigt at belyse de økonomiske konsekvenser, herunder potentielle uforholdsmæssige byrder for små fiskere. Projektet har desuden til formål at inddrage relevante aktører og interessenter for at sikre, at der opstilles de mest realistiske og virkelighedssvarende scenarier for implementering.

Projektet skal munde ud i identificering af minimum to mulige organiseringsmodeller for det udvidede producentansvar på hhv. fiskeredsskaber og cigaretter. Modellerne skal være i overensstemmelse med de krav, der stilles i engangsplastikdirektivet, og tage hensyn til den nuværende danske organisering af affaldsområdet.
Deadline 15-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Frederikke Madsen
Kontakt E-mail: frbma@mst.dk
Telefon: +45 21131451